SFMI arrangerade nationell termkonferens 2016-11-24

Narrativ medicin

 
Tema:Varje människa är en berättelse
Tid:24 november 9.00-16.30
Plats:Eugeniahemmet, Karolinska gatan (se karta!)
Pris:990 kronor (inkluderar lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe på Eugeniahemmet)
 

Behandlar vi människor eller sjukdomar? Ofta intresserar vi oss bara för det aktuella hälsoproblemet, och det kan i många fall lösas enkelt. Ett benbrott kan fixeras, och sannolikheten att patienten blir återställd är stor. En patient med anemi (blodbrist) utreds för orsaken: blödning, påverkan av en sjukdomsprocess i kroppen eller en blodsjukdom; och vi går direkt på behandling.

Men varför fick patienten blödningen? Varför gick benet av? Har det kanske hänt tidigare? Det är oerhört viktigt att vi lär känna patienten för att handläggningen på lång sikt ska vara framgångsrik. Där kommer det som kallas narrativ medicin in i bilden. Och detta är en central metod i det vi kallar personcentrerad vård (till skillnad från problemcentrerad vård).

Berättelsen är central inom all hälso- och sjukvård. Behov och förutsättningar för att möta patienters, närståendes och medarbetares berättelser varierar naturligtvis mellan specialist- och verksamhetsområden, men att uppmärksamt lyssna och på olika sätt ta del av berättelsen är nödvändigt för att skapa sammanhang, helhet och mening. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i den kliniska vardagen, i mötet mellan patient och vårdare, t ex genom att skapa utrymme i tid och rum för berättelsen. För patientsäkerhet och personcentrerad vård har förmågan och viljan att möta patientens berättelse avgörande betydelse.

Rita Charon arbetar i Förenta staterna med begreppet narrativ medicin. Hon har torgfört uttrycket och definierar dess begreppsliga innehåll. Hennes bakgrund som läkare och litteraturvetare gör henne extremt lämplig att beskriva meningen med narrativ medicin. Vi fick förmånen att tillsammans med Sveska Läkaresällskapets språkkommitté och etikdelegation arrangera ett symposium, där Rita Charon var huvudtalare. Symposiet anordnades på Eugeniahemmat och var delat i två delar, en del före lunch där Rita Charon var huvudtalare och där engelska är konferensspråk, en del efter lunch där vi i fyra grupper diskuterade nyttan med narrativ medicin och hur vi ska tillämpa principen för kommunikation med patienten och närstående samt i dokumentationen. Vi såg att berättelsen inte står i motsats till den så kallade strukturerade dokumentationen utan kan utgöra en väsentlig del av den.

Förmiddagens symposium är publicerat på Youtube.

För den som vill veta mera om narrativ medicin finns en utmärkt översikt och sammanfattning av Katarina Bernhardsson i ”Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv”. På webbsidan för Programme of Narrative Medicine, Columbia University finns bl a föreläsningar med Rita Charon, vars bok också är tillgänglig som e-bok.


Eugeniahemmet

 
Se programmet  
 
Webbplats för narrativ medicin  
 
Till anmälan  
 
Till SFMI:s webbplats  

Bussarna 3, 57 och 507 stannar vid Karolinska sjukhusets huvudentré. Därifrån är det cirka 350 meter att gå till Eugeniahemmet.